Blauwe knoop

BLAUWE KNOOP – Succisa pratensis
Kamperfoeliefamilie
Blauwe knoop

NAAMGEVING
Succisa betekent van ‘onderen afgesneden’ dit omdat de worstelstok bot eindigt. De plant soms ook wel duivelbeet genoemd.
De bloem is een donkerblauwe knoop die op een lange stengel staat.

VOORKOMEN
De steeds zeldzamer wordende inheemse plant groeit in blauwgraslanden.
De bloei is van juli tot september, soms is de blauwe knoop: rood- of geelachtig.

GEBRUIK
De plant zou afweer bieden tegen hekserij. “Wie dit kruid of de wortel bij zich draagt van de duivel geen schade lijden, ook mag hem geen toverij beschadigen van de kwade wijven.
Er zitten stoffen in de plant die het gebruik tegen huidziektes en wonden rechtvaardigen, het zou zelfs gebruikt kunnen worden tegen de pest blijkt uit 17de eeuwse bronnen:

Voor Pestige Geswellen: Neemt dit geheele Kruydt, stoot het kleyn, ende leght het pap wijs op.