Gezegende distel

GEZEGENDE DISTEL – Cnicus benedictus
Composietenfamilie
Gezegende distel

NAAMGEVING
De plant dankt zijn bijnaam ‘gezegende’ of ‘heilige distel’ daardat hij als allesgenezer met bovennatuurlijke kracht werd gezien.

VOORKOMEN
De plant komt uit het Middellandse-Zee gebied. De gele bloem bloeit van juni tot september.

GEBRUIK
De plant wordt al eeuwen in Europa gekweekt. In de geneeskunde wordt het gedroogde bloeiende kruid gebruikt, dat zeer bitter is en daarom zeer gunstig werkt op de spijsvertering. Het kruid zou goed zijn tegen alles wat van de duivel kwam; besmettelijke koortsen, suikerziekte en pest.
In de beeldende kunst worden aardse zorgen en lust weergegeven in de vorm van een distel. In Genesis 3 staat de tekst “En Hij sprak tot de mens: omdat ge naar uw vrouw hebt geluisterd, En van de boom hebt gegeten, waarvan Ik u verbood te eten: Is om u de aarde vervloekt. Alleen door levenslang zwoegen zult ge er van eten. Distels en doornen zal hij u voortbrengen. Ofschoon ge u met veldgewas moet voeden“.
Langs de bladnerven bezit de plant melkwitte vlekken. Volgens de legende zijn dit de overgeërfde sporen van melkdruppels, die zijn ontvallen aan de boezem van Maria toen zij in allerijl met Jezus vluchtte voor de vervolging van Herodes.
Thee van de bloeiende plant werd gebruikt als middel tegen verkoudheid, migraine, wormen en geelzucht.