Roomse kervel

ROOMSE KERVEL – Myrrhis odorata
Schermbloemenfamilie
Roomse kervel

NAAMGEVING
In de Oudheid werd Roomse kervel als surrogaat voor mirre, een van de geschenken van de drie koningen, gebruikt. Wellicht komt hiervan de naamgeving Roomse.

VOORKOMEN
Deze plant is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa. Ze komt zowel gekweekt als verwilderd voor. De witte schermbloem bloeit in mei en juni.

GEBRUIK
Van oudsher is ze in Gelderse en Sallandse boerentuintjes te vinden ter bereiding van het streekgerecht ‘kruudmoes’. In de geneeskunde is de Roomse kervel wel toegepast als slijmoplossend middel bij astma en wegens de zwak vochtdrijvende werking ook als ‘bloedreinigingsmiddel’. De vrucht en de wortel zouden eveneens hiertoe te gebruiken zijn.
Het blad en het zaad hebben een anijsachtige smaak.